История

Иван Иванов създател на Suples, ltd и Suples тренировъчните системи

През годините на активна треньорска работа Иван Иванов осъзнава, че за постигането на добри резултати е нужно не само технически познания в спорта, но също така и добре оборудвана зала с уреди за физическа подготовка. Идеята на Иван Иванов за изобретяването на уреди за спортно специфична силова подготовка на борците се заражда още в първите години от треньорската му работа в Юта, САЩ. Липсата на уреди за специфична силова подготовка и кондиция на бореца кара треньора Иван Иванов да изобретява нови тренировъчни уреди с цел по-ефективни функционални тренировки за по-добри резултати.

Започва с чучела за борба, Гладиаторска стена, H.I.R.T.S. – треньора (еластично въже за тренировки с висока интензивност), а по-късно торбичка с име „Bulgarian Bag” и Suples Fit Ball. Всички тези уреди треньорът Иван Иванов разработва постепенно във вид на прототипи, а по-късно подобрява и усъвършенства.

Мотивиран от добрият ефект в подготовката на състезателите по борба и улеснен в треньорската си работа Иван Иванов продължава да усъвършенства самоделните си тренировъчни уреди и тренировъчни рутини.

С пускането на www.suples.com Иван успява да покаже някои от новите си тренировъчни изобретения и демонстрира начини на използването им.

Треньори главно от спорта борба, а по-късно от други спортове, с интерес следват тренировките и уредите на Suples.

Постепенно уредите на Suples започват да предизвикват интерес, не само от сферата на борбата, а и от други спортове, а по-късно и от фитнес ентусиасти. Това кара Иван Иванов през 2003г. да регистрира фирмата Suples, ltd. в САЩ и да избере България за страна производител.

В бизнес партньорство с брат си Стефан Иванов, Иван започва да произвежда уредите на Suples в родния им град Гурково, а по-късно Стефан закупува сграда в Твърдица, Сливенско и става собственик на фабриката за производство на всички уреди на Suples, ltd.